groenegolf-boven

groenegolf boven

Nul-meting

Het resultaat van bouwwerkzaamheden is iets moois. Maar tijdens de bouw kunnen overlast en schade aan de bebouwing in de directe omgeving ontstaan. Bijvoorbeeld als er geheid, gesloopt, gegraven of getrild moet worden of als het grondwaterpeil verandert. Om te voorkomen dat er achteraf discussies komen over ontstane schade is het zowel voor de opdrachtgever van de bouwwerkzaamheden als voor de omwonenden belangrijk om de beginsituatie vast te leggen in een vooropname of nul-meting. U laat deze meting natuurlijk uitvoeren door een deskundig en onafhankelijk bouwkundige.

bouwtekeningGedetailleerd vastgelegd

Achteraf aangeven dat er schade is ontstaan, kan niet. Daarom wordt in een vooropname – het woord zegt het al - alle relevante bebouwing in de directe omgeving geïnspecteerd vóórdat de bouw begint. Alle dan aanwezige onregelmatigheden en schade wordt nauwkeurig en gedetailleerd in woord én beeld vastgelegd, zodat daar later geen vervelende discussies over kunnen ontstaan. Omwonenden kunnen hiermee eventueel aantonen dat schade tijdens de bouwwerkzaamheden is ontstaan. En opdrachtgevers van bouwprojecten kunnen zo onterechte schadeclaims voorkomen.

De bouwkundig adviseur die de vooropname uitvoert, opereert onafhankelijk en is dus onpartijdig. Indien partijen dat wensen, kan een kopie van de bevindingen gedeponeerd worden bij een notaris.

Zijn de werkzaamheden ten einde en heeft u het idee dat er nieuwe schade is, dan kunt u de adviseur vragen een na-opname te doen. U krijgt daarmee een gedetailleerd overzicht van de ontstane schade.

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.