groenegolf-boven

groenegolf boven

Warmtefoto van de woning

warmtebeeld van woningMet een thermografische inspectie, ofwel een 'warmtefoto', is snel te zien of uit een pand veel warmte weglekt.