Bouwkundige diensten Van Kempen

Bouwkundige keuringen

Prijs, buurt, ligging tuin, woonoppervlak, marktwaarde, allemaal belangrijke zaken bij het kopen van een huis. Maar minstens zo belangrijk is de bouwtechnische staat van het pand, zowel voor de koper als voor de verkoper. Niemand wordt graag geconfronteerd met verborgen gebreken nadat de koop gesloten is. Daarom laten veel makelaars, kopers en verkopers hun panden bouwtechnisch keuren door een onafhankelijk bouwkundige. Zodat u precies weet wat u van de woning mag verwachten.

Bouwbegeleiding

U wilt uw pand ver- of uitbouwen en u weet precies wat u wilt. Maar is wat u in gedachten heeft bouwtechnisch wel mogelijk, en binnen uw budget? Heeft u de tekeningen in huis dan moeten de offertes van verschillende aannemers aangevraagd en vergeleken worden. Bekeken wordt de genoemde prijzen redelijk zijn en of alle benodigde werkzaamheden ook opgenomen zijn zodat u niet achteraf voor verrassingen komt te staan.

Nul-meting

Het resultaat van bouwwerkzaamheden is iets moois. Maar tijdens de bouw kunnen overlast en schade aan de bebouwing in de directe omgeving ontstaan. Bijvoorbeeld als er geheid, gesloopt, gegraven of getrild moet worden of als het grondwaterpeil verandert. Om te voorkomen dat er achteraf discussies komen over ontstane schade is het zowel voor de opdrachtgever van de bouwwerkzaamheden als voor de omwonenden belangrijk om de beginsituatie vast te leggen in een vooropname of nul-meting. U laat deze meting natuurlijk uitvoeren door een deskundig en onafhankelijk bouwkundige.

MJOP Onderhoudsplan

Het onderhouden van een bouw betekent: het bewaken van de conditie. Om daarmee te voorkomen dat er door achterstallig onderhoud schade ontstaat. Een tijd- en geldrovende klus. Toch kunt u tijd en geld besparen op het onderhoud van uw bezit, door het maken van een meerjarenonderhoudsplanning. Grote vastgoedbeheerders, bedrijven en overheden doen dit al sinds jaar en dag. Maar ook steeds meer particulieren, verhuurders en verenigingen van eigenaren maken een dergelijke planning.

Thermografische inspectie

warmtebeeld van woning

Thermografie is een meetmethode, waarbij men de temperatuur in kaart brengt. Met behulp van een thermografische camera (infrarood) worden temperatuurverschillen in kaart gebracht. Aan de hand van een analyse van deze temperatuurverschillen kan naar een constatering toe worden gewerkt. Deels maakt thermografie het ook mogelijk om 'onder' het oppervlakte van een materiaal te kijken. Er wordt natuurlijk niet daadwerkelijk door of onder een materiaal gekeken, maar door de nauwkeurige meting van de verschillen in de oppervlaktetemperatuur is het mogelijk een beeld te krijgen van wat zich onder een oppervlakte afspeelt.

Thermografie wordt veelvuldig toegepast bij spouwmuur- en isolatiecontrole of detectie van vochtlekkage of inwendige condensatie. Beschadigde of ontbrekende isolaties veroorzaken warmtelekken in constructies of leidingen wat tot een onnodige kostenpost kan leiden. Isoleren is een goede zaak. Maar belangrijk is te weten welke bouwkundige ingrepen daarbij het meest effectief zijn. Dit om onnodige en veelal kostbare aanpassingen te voorkomen. Met behulp van thermografie kan nauwkeurig worden aangegeven op welke plaatsen warmteverlies optreedt of op welke plaatsen zogeheten koudebruggen of luchtlekken aanwezig zijn of kunnen ontstaan. Thermografie wordt bij isolatievraagstukken vaak in combinatie met andere technieken zoals luchtdichtheidsmeting toegepast.